Addewid Preifatrwydd y BBC

Diweddarwyd y dudalen: 25 Mai 2017

Mae'r BBC yn wasanaeth cyhoeddus. Mae'n rhaid i bopeth a wnawn fod o fudd i chi, ein cynulleidfa.

Gallwn roi mwy o'r hyn rydych chi'n ei hoffi pan fyddwn ni'n eich deall chi'n well. I wneud hynny, rydyn ni'n defnyddio eich data er eich budd chi mewn dwy ffordd:

1. BBC mwy personol i chi

Mae'n ein helpu ni i wneud y BBC yn fwy personol i chi. Mae’n golygu y gallwn:

  • Argymell pethau rydyn ni’n meddwl y byddwch chi’n eu hoffi
  • Dangos cynnwys sy'n berthnasol i lle’r ydych chi’n byw
  • Gwneud yn siŵr y gallwch chi ddefnyddio pethau sy'n briodol i’ch oedran.

2. BBC gwell i bawb

Fel gwasanaeth cyhoeddus, mae angen i ni wneud rhywbeth i bawb. Wrth i ragor o'n cynnwys gael ei ddefnyddio ar-lein, mae'n ein helpu i ddeall pwy sy'n ei ddefnyddio fel y gallwn:

  • Sicrhau ein bod ni yn gwneud rhywbeth i bawb
  • Dysgu mwy am beth rydych chi'n ei fwynhau fel y gallwn wella ein cynnwys yn y dyfodol

Dyna pam rydyn ni'n gofyn i chi fewngofnodi a darparu ychydig o wybodaeth.

Ond drwy gydol hyn oll, rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau bod eich data personol a phreifat yn aros yn bersonol a phreifat.

Beth mae'r Addewid Preifatrwydd yn ei ddweud

Mae'r Addewid Preifatrwydd yn cwmpasu sut rydyn ni’n trin eich data ac yn rhoi rheolaeth i chi dros yr hyn sy'n digwydd iddo. Mae’n seiliedig ar dri phrif faes...

Tryloywder

Byddwn bob amser yn esbonio’n glir pa ddata rydyn ni'n ei gasglu amdanoch chi a pham ein bod ni'n gwneud hynny. Byddwn yn casglu’r data rydyn ni ei angen yn benodol er mwyn:

  • rhoi profiad gwell i chi
  • gwella ein gwasanaethau
  • cyflawni ein cyfrifoldebau fel gwasanaeth cyhoeddus.

Cewch ragor o wybodaeth am eich gwybodaeth a’ch preifatrwydd yma.

Dewis

Chi sy'n dewis sut rydych chi'n defnyddio ein gwasanaethau. Ac fe allwch chi reoli neu ddileu eich cyfrif BBC unrhyw bryd. Mae rhagor o wybodaeth am reoli eich cyfrif yma.

Oherwydd ein bod ni'n wasanaeth cyhoeddus, byddwn ni'n eich helpu i wneud penderfyniadau doeth ynglŷn â'ch data fel fod pawb yn cael y gorau o dechnolegau digiol a'r BBC. Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â beth rydyn ni'n ei wneud â'ch data yma.

Ymddiriedaeth

Mae eich ymddiriedaeth yn hynod bwysig i ni. Felly rydyn ni wedi ein hymrwymo i gadw eich data yn ddiogel. 

Rydyn ni'n addo i byth werthu eich manylion personol i unrhyw un ac i ddim ond defnyddio eich data yn fasnachol os ydych chi'n defnyddio un o wasanaethau masnachol y BBC.

Mae mwy o wybodaeth am cwcis yma.

Newid iaith: EnglishGàidhlig